Informatie Hrtwerkers

Van hoofd naar hart
In deze drukke, snelle en veeleisende maatschappij draait ons hoofd overuren om alles bij te kunnen houden. Door dat vele denken raken we verwijderd van ons gevoel en wie we in wezen zijn. Soms zouden we graag ons hart willen volgen, maar hoe ga je van hoofd naar hart?

Wij stellen u voor aan een bijzondere groep mensen die hierbij kunnen helpen: de Hartwerkers.Deze Hartwerkers zijn acteurs en artiesten, ook wel mensen met een verstandelijke beperking genoemd, die leven en werken vanuit het hart. Hartwerkers maken op hun eigenwijze, speelse en ontwapenende manier mensen blij en brengen hen weer in verbinding met hun gevoel. Zij kunnen anderen helpen, niet door wat ze presteren maar door wie zij zijn.

Art Loca streeft met de Hartwerkers naar een betere wereld

waarin we zonder oordeel samen kunnen zijn. 

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over hoeveel mensen met een beperking onze maatschappij kosten en wat ze nodig hebben. Steeds ligt de nadruk op de beperking. Art Loca wil echter laten zien dat deze “hart”werkende mensen ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Want leven vanuit je hart is immers een kwaliteit en geen beperking!

Om te bereiken dat zoveel mogelijk mensen kennis maken met Hartwerkers organiseren we Hartwerkersdagen waarbij zowel de Hartwerkers als de deelnemers, met behulp van theateroefeningen, hun kwaliteiten en talenten in kunnen zetten.

Om met meerdere mensen iets moois neer te zetten is het belangrijk dat je goed samenwerkt en elkaar vertrouwt. De Hartwerkers van Art Loca zijn als acteurs ervaringsdeskundigen. Zij leiden de Hartwerkersdagen, bijgestaan door professionele begeleiding

Programma Hartwerkersdag:

De reis van hoofd naar hart
Tijdens de Hartwerkersdag maken de deelnemers samen met de Hartwerkers een theatrale reis “Van Hoofd naar Hart”.

Deze start bij de incheckbalie waar de deelnemers een koffer ontvangen waar hun “bagage” in kan.

Gedurende de reis mag er steeds meer uit de koffer, want de Hartwerker reist licht!

Onder leiding van de Hartwerkers worden er theateroefeningen en improvisaties gedaan om hoofd en hart samen goed te laten functioneren.

Uiteindelijk komen de deelnemers op hun bestemming aan, met in hun koffer…een hart van goud!

In de theaterworkshop wordt op een speelse manier aandacht besteed aan gedrag in samenwerking met anderen. De Hartwerkers leiden de dag en zorgen voor grappige en ook hartverwarmende momenten. Samen met de Hartwerkers worden er op het thema theateroefeningen en improvisaties gedaan en in groepjes korte voorstellingen gemaakt. Deze voorstellingen worden uiteindelijk voor elkaar gespeeld. Een hele leuke en positieve ervaring waarbij onvermoede talenten en capaciteiten naar boven komen.

De oefeningen en nabesprekingen bieden op een leuke manier inzicht in eigen gedrag en genoeg gespreksstof om over de thema’s na te praten.

Het thema van de Hartwerkersdag kan ook door u zelf ingebracht worden.

Tijdens de Hartwerkersdag gaan we bewust aan de slag met:

          In beweging komen

          Spontaniteit

          Samenwerken

          Positiviteit
Wat de deelnemers uit de Hartwerkersdag halen:

          Bewustwording van eigen gedrag en (voor)oordelen

          Anderen accepteren zoals ze zijn

          Een hartverwarmende ervaring

          Plezier en ontroering

 

Duur van de Hartwerkersdag:   6 uur (tijden en dagen in overleg)

Kosten:                                                prijs op aanvraag

Inclusief:                                            koffie, thee en lunch

De Hartwerkersdag  is geschikt voor minimaal 10 en maximaal 40 personen.

Als u denkt dat Hartwerkersdag  iets is voor uw organisatie, kunt u per email of telefonisch contact met ons opnemen. Wij beantwoorden dan telefonisch of tijdens een persoonlijke kennismaking uw beantwoorden.

Wij zijn een non-profit organisatie en maken geen winst op de door ons georganiseerde Hartwerkersdagen.

Meer info of inschrijven voor een Hartwerkersdag?