Hrtwerkers

Hartwerkers is een project van stichting Art Loca. Art Loca biedt dagbesteding in de vorm van podiumkunst.

De doelstelling van Art Loca is het ondersteunen en ontwikkelen van de kwaliteiten van mensen met een (verstandelijke-) beperking ten behoeve van hun emancipatie en participatie in de maatschappij.

Art Loca heeft het project Hartwerkers ontwikkeld om de levenskwaliteit van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren maar ook van alle mensen met wie zij in aanraking komen.

Onze Visie

Art Loca streeft met Hartwerkers naar een betere wereld waarin we zonder oordeel samen kunnen zijn.

Onze Missie

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan integratie en participatie van mensen “met een beperking” in de maatschappij. Participatie is in de praktijk met name gericht op het aanleren van vaardigheden. Het aanleren en behouden van die vaardigheden vergt veel inzet en begeleiding.

Nu hebben mensen “met een beperking” echter een kwaliteit: Zij kunnen mensen blij en gelukkig maken door hun aanwezigheid. Zij zijn in staat een hart tot hart connectie aan te gaan met de mensen om hen heen. Dit is geen vaardigheid die zij aan moeten leren. Het is een kwaliteit die zij van nature bezitten. Leven vanuit het hart is een gave en geen beperking. Daarom noemen wij ze liever Hartwerkers.

Art loca gelooft in een samenleving waarin iedereen kan meedoen vanuit de eigen kwaliteiten en Hartwerkers verdienen een plek in de samenleving. Zij hebben iets heel bijzonders en waardevols toe te voegen aan onze maatschappij.

Door verbinding te zoeken met andere groepen kunnen Hartwerkers een voorbeeld zijn voor anderen en mensen inspireren hoe te leven en werken vanuit het hart.

Art Loca wil de specifieke kwaliteit van Hartwerkers; leven vanuit het hart, benutten en inzetten in de maatschappij door

  • hen in verbinding te brengen met andere groepen
  • het geven van voorstellingen en HartwerkersdagenWaarbij zowel de Hartwerkers als de deelnemers hun kwaliteiten en talenten in kunnen zetten.

 

Waarom Hartwerkers

  • Hartwerkers hebben een heilzame werking op mensen

De ervaring leert dat Hartwerkers een heilzame werking op mensen hebben. Zij bieden een warme plek waar mensen welkom zijn en Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij of zij is. Voor vele mensen blijkt het een verademing zichzelf te kunnen zijn bij de Hartwerkers en daardoor weer dichter bij hun gevoel te komen.

De mensen die voor het eerst met de Hartwerkers in aanraking komen zijn blij; ze helpen een medemens met een beperking. In werkelijkheid is het een wisselwerking. Zij worden zelf ook geholpen.

  • Hartwerkers kunnen een positieve beweging in de wereld teweegbrengen

Art loca gelooft in een samenleving waarin iedereen kan meedoen en Hartwerkers verdienen een plek in de die samenleving. Zij hebben iets heel bijzonders en waardevols toe te voegen aan onze maatschappij.

Door verbinding te zoeken met andere groepen kunnen Hartwerkers een voorbeeld zijn voor anderen en mensen laten zien hoe te leven en werken vanuit het hart.